Wysyłki i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Począwszy od dnia 01 stycznia 2021 r. powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym w ramach rozdziału „Wysyłki i zwroty” gdy mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, od 01 stycznia 2021 r., zasady te dotyczą również przedsiębiorcy spełniającego powyższe kryteria.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 

Jak odstąpić od umowy?

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia. 

Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej). 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać:

a) mailowo na adres: sklep@alcon-sklep.pl lub biuro@alcon-systems.pl 

b) listownie na adres: Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch, 86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 7A

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży. 

Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu. 

Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem. Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu. 

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu. 

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie przez Sprzedawcę rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Usunięcie fabrycznych zabezpieczeń opakowania (folia, naklejka, taśma), nie może być potraktowane jako powód odmowy zwrotu przez Sprzedawcę, z wyłączeniem opakowań produktów, których zawartość podlega ochronie praw autorskich t.j. nośników danych z oprogramowaniem oraz kluczy licencyjnych, nr aktywacyjnych itp. 

W przypadku korekty ilościowej towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury lub paragonu na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedawca.

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia do umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch

86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 7A

t. +48 728 389 630

biuro@alcon-systems.pl (lub sklep@alcon-sklep.pl)

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

do góry
2008-2024 | Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch | ul. Bydgoska 7A | 86-061 Brzoza | Poland | NIP PL5621759391 | Regon 340409289 | BDO OOO592743
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium